PL RU
Contact

Niniejszy artykuł jest wynikiem dużego zainteresowania sekcją "Zrób z nami start-up". Postaramy się przybliżyć na czym polega wspominana inicjatywa oraz do kogo w głównej mierze jest skierowana. W Space Digital Group, niezwykle ważne są dla nas umiejętności i doświadczenie, które możemy z każdym kolejnym zrealizowany projektem pogłębiać i rozwijać. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować coraz więcej przedsięwzięć na coraz wyższym poziomie w kontekście jakości oraz efektywności wykonania. Tym samym możemy czerpać z tego jeszcze większą satysfakcję. 

Czym jest inicjatywa "zrób z nami start-up"? 

Wielu naszych klientów, realizuje wspólnie z nami niezwykle ciekawe projekty, które posiadają duży potencjał biznsowy. Część z nich natrualnie przykuwa nasze zainteresowanie, wobec czego nie wahamy się wysuwać propozycji współpracy długo-terminowej, która nie ma jedynie podłoża usługowego, ale wchodzi również w obszar biznesowy. Z punktu widzenia przedmiotu naszej działalności, mamy okazje obserwować przedsięwzięcia naszych klientów, którzy z różnym skutkiem wchodzą ze swoimi produktami/usługami na rynek. Wiemy, jak niezwykle trudno zbudować wartościowy produkt lub usługę, która będzie atrakcyjna dla rynku. Wynika to m.in. z barier czasowych oraz finansowych a czasem również technologicznych, jednak poza tymi ograniczeniami, sam w sobie produkt lub usługa, musi zawierać konkretną propozcyję wartości, bez której na rynku się nie utrzyma. Oczywiście, należy dodać że wielu z naszych klientów, których obsługujemy, nie robi start-up'ów, wobec czego, naturalnie zakres przedsięwzięć, które mogą przykuć naszą uwagę maleje. Właśnie ten fakt, jest przyczyną dla której postanowiliśmy oficjalnie przedstawić naszą otwartość na podejmowanie wspólnych inicjatywy wraz z ciekawymi dla nas start-up'ami (a przede wszystkim ludźmi) zarówno w obszarze technologicznym, jak i biznesowym. 

Na czym polega nasze wsparcie? 

Jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie konkretnego start'up'u są ludzie, którzy go tworzą. Nie jest to wcale kwestia pomysłu lub kapitału, jak może uważać wiele osób (zwłaszcza tych, które ze start'up'ami nie miały w ujęciu praktycznym do czynienia). Oczywiście zarówno sam koncept, jak i dostępność kapitału, jest ważna z punktu widzenia stymulowania wzrostu i rozwoju. Pomimo tego nie należy upatrywać wartości samej w sobie, wynikającej jedynie z faktu, że ktoś ma "sam pomysł na coś". W przypadku kapitału, warto zwrócić uwagę, że jego brak, zwłaszcza na początku wielu przedsięwzięć, stymuluje innowacyjność. Nagminne jest skupianie się na samych pomysłach lub kapitale, co prawie zawsze kończy się w ten sam sposób. Nasze wsparcie obejmuje przede wszystkim ludzi, którzy pracują na codzień w Space Digital tworząc i doskonaląc liczne rozwiązania technologiczne a także prowadząc prace w charakterze badawczo-rozwojowym. Skupiamy się na warstwie merytorycznej i międzyludzkiej, bowiem to ona jest punktem wyjścia do tego, żeby rozpocząć wszelkie inne działania operacyjne, biznesowe, mareketingowe, badawczo-rozwojowe etc. Składamy propozycje projektom, do których jesteśmy w stanie realne wnieść wartość, nie interesuje nas bierna współpraca, jako pośrednika czy inwestora. Nie jesteśmy funduszem typu Venutre Capital ani typowym software housem. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji i obustronnej aprobaty, co do współpracy z konkretnym start-up'em, przygotoujemy od A do Z, pełną metodologię pracy, ustalamy zespół oraz plan rozwoju i cele na kolejne miesiące lub lata. Nasze wsparcie obejmuje również dostarczenie kapitału lub jego pozyskanie w określonej perspektywie czasowej. 

Kto może się zgłosić do inicjatywy "zrób z nami start-up"? 

Każda firma lub grupa ludzi, których wspólnym mianiownikiem jest przede wszystkim pasja oraz chęć działania, poparta określonymi kompetencjami. Nie jesteśmy skłonni przedstawiać sztywnych ram oceny i weryfikacji, otrzymywanych przez nas zgłoszeń, jednak sugerujemy czytelnikowi w niniejszym artykule na co zwracamy uwagę. Preferujemy współpracę z podmiotami/osobami, które posiadają coś namacalnego, co jest wynikiem pracy i dowodem zaangażowania, bowiem jest to jeden z ważniejszych wskaźników, który może być pod znakiem zapytania, w przypadku samego pomysłu. Zaznaczamy że nikogo z góry nie odrzucamy, więc jeśli uważasz, że możemy wspólnie zreazlizować dane przedsięwzięcie, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Interesują nas w głównej mierze przedsięwzięcia z obaszaru fintech, blockchain, hardware i inne w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Nie oznacza to również naszego zamknięcia na obaszary wyżej niewymienione. Wierzymy, że otwartość i chęć kreacji oraz świadomość o własnej niewiedzy, pozwala nam stale się rozwijać, dlatego nie narzucamy żadnych konkretnych ograniczeń i barier, co do powzięcia z nami kontaktu w odniesieniu do współpracy. 

Wsparcie merytoryczne non-profit 

W przypadku braku zainteresowania z naszej strony bezpośrednią współpracą z Waszym start'up'em, jesteśmy nadal otwarci i chętni na dostarczenie wsparcia merytorycznego w charakterze non-profit. Możemy zainicjować wspólnie rozmowę, na której omówimy przedmiot waszej działalności, którą chcecie podjąć lub którą już prowadzicie zarówno od strony technologicznej, jak i biznesowej. Zastanowimy się również nad metodami oraz ścieżkami wzbogacenia Waszego produktu lub usługi, w taki sposób, żeby zwiększyć jego atrakycjność na rynku a tym samym szanse powodzenia. Wierzemy w konieczność dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem, bowiem procentuje to dla nas Wszystkich, nie tylko w rozumieniu jednostkowym ale i społecznym. W dobie panującej pandemii, jest to tym ważniejsze, dlatego czekamy na Wasze zgłoszenia!