PL RU
Contact

Jednym z naszych wiodących przedsięwzięć jest dynamicznie rozwijająca się platforma Hinto. Wynikiem powstania tego produktu, jest nasze zamiłowanie do matematyki i algorytmów a przede wszystkim do świata sportu. Hinto jest algorytmem, który przetwarza dane związane ze statystykami sportowymi, dzięki czemu jest w stanie dokonywać określonych predykcji, co do przyszłych wydarzeń sprotowych. Zbudowana przez nas platforma działa w modelu SaaS (ang. Software as a Service), dzięki czemu każdy fan konkretnej dyscypliny i zakładów sportowych może skorzystać z naszego narzędzia. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć czytelnikowi, jak dokładnie działa oferowana przez nas usługa wraz z wdrożoną przez nas zaawansowaną technologią blockchain. 

Jak działa platforma Hinto?  

Wśród kibiców meczów piłkarskich, ale i innych wydarzeń sportowych, popularnym zjawiskiem jest obstawianie na swoją wybraną drużynę/y, poprzez dokonywanie zakładów na określone przyszłe zdarzenia, które są bardziej lub mniej prawdopodobne. Większość osób, kieruje się głównie emocjami lub zamiłowaniem do konkretnej drużyny. Próżno szukać graczy, którzy w sposób konsekwentny i przemyślany dokonują określonych zakładów. Nie staramy się tego negować ani pochwalać, natomiast rozumiejąc mechanizmy i prawa tego rynku stworzyliśmy Hinto. Nasz produkt działa jako alterantywa dla zwyczajnego obstawiania, bowiem na podstawie danych, które przetwarza algorytm, generowane są określone predykcje, które mają popracie w historycznych statystykach, dzięki czemu w perspektywie długo-terminowej, nasz algorytm jest w stanie uzyskiwać dodatnie wyniki w oparciu o generowane predykcje. Mając to na uwadze, narzędzie pozwala użytkownikom, na skorzystanie z podpowiedzi generowanych przez algorytm a tym samym na całkowitą zmianę swojego sposobu podejścia do zakładów sportowych. Użytkownik wykupując dostęp do usługi, otrzymuje wszelkie informacje związane z generowanymi predykcjami, które może w określony sposób wykorzystać. 

Jednak w tym artykule, chcielibyśmy przybliżyć Państwu kulisy wdrożenia technologii blockchain a także wskazać na jej przyczynę. Wynikała ona z potrzeby, która narodziła się w wyniku konieczności rozwiązania nurtującego nas problemu. 

Jaki problem powstał po uruchomieniu platformy?

Jednym z głównych problemów, który objawił się po stworzeniu naszej platformy, był brak zaufania do usługi, która jest świadczona za jej pośrednictwem, poprzez generowanie predykcji sportowych. Każdą pojedyńczą prognozę, która została wygenerowana, nasza platforma zapisuje w historii typów, dzięki czemu każdy użytkownik może sprawdzić historyczne wyniki, uzyskane przez algorytm. Niezależnie od tego czy predykcja była poprawna lub niepoprawna, zawsze jest dopisywana do historycznej listy, tak aby w sposób obiektywny i rzetelny każdy użytkownik mógł sprawdzić jej rezultat. Problem leży jednak nie w przedmiocie predykcji czy fakcie istnienia listy historycznej a w zafuaniu do rzetelności prowadzonej historii prognoz. Nie wynikało to z sytuacji, w której historia została zmieniona przez administratora, bowiem takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca, ale z samego faktu, który mówi o potencjalnej możliwości edycji tej historii, przez administratora. Wspomniana możliwość jest z kolei realna, ze względu na scentralizowany charakter naszej usługi, co jest czymś standardowym w przypadku produktów SaaS'owych i nie tylko, jednak w tym momencie w naszym zespole zrodził się pomysł wykorzystania i wdrożenia technologii blockchain. 

Czym jest technologia blockchain ? 

W tematyce samej technologii, jaką jest blockchain, na pewno będzie poświęcony na tym blogu jeszcze nie jeden artykuł. Na potrzeby tego wpisu przybliżymy czytelnikowi pewne podstawy, które są punktem wyjścia do zrozumienia wartości rozwiązania, które zostało wdrożone przy produkcie hinto. Jedną z głównych cech technologii blockchain jest fakt jej rozproszenia (decentralizacji). Innymi właściwościami, jest również stabilność i trwałość oraz transparentność zapisywanych danych. Blockchain jest swego rodzaju zdecentralizowaną bazą danych, która jest utrzymywana przez tysiące "administratorów" (tzw. node'y) i w zależności od przeznaczenia pełni określone funkcje. Na potrzeby tego wpisu odnosimy się do publicznego blockchaina Ethereum, który został wdrożony przy produkcie hinto. W przypadku większości rozwiązań informatycznych, możemy powszechnie spotkać się z bazami danych, które mają charakter scentralizowany tzn. jest administrator, który ma pełną kontrolę nad wprowadzanymi danymi oraz ich przepływem oraz z tytułu swoich uprawnień może w nie dowolnie ingerować w zależności od swoich potrzeb i uznania. W odniesieniu do naszej platformy, działa to dokładnie w taki sam sposób, fakt scentralizowanej bazy danych, pozwala nam na dokonywanie zmian w określonym zakresie. Także tych, które mogą odnosić się do historii generowanych predykcji. Stanowiło to realną słabość w przypadku chęci pozyskania dodatkowego zaufania od użytkowników, bez konieczności użytkowania przez nich produktu w dłuższym okresie czasu. Zanim przejdziemy do meritum, dodatkowo pragniemy poinformować, że nagminne jest obecnie posługiwanie się tzw. "buzz-wordami", które odnoszą się do nowych technologii, takich jak AI, Big Data czy właśnie Blockchain. Bardzo często w przypadku wielu firm czy start-up'ów, które w swojej komunikacji posługują się przywołanymi zwrotami, nie można mówić o powadze czy realności wykorzystania tych technologii. Zdarza się niestety, że wykorzytuje się je tylko w celu osiągnięcia wartości PR-owej, która nie odzwierciedla żadnej wartości w aspekcie technologicznym czy też w kontekście chociażby samej użyteczności danego produktu czy usługi dla odbiorcy końcowego. Zaznaczamy również, że bardzo często rozwiązania scentralizowane są bardziej efektywne niż rozproszone, które ze względu na swoje właściowści mają wiele wad. Wady te sprawiają, że w niektórych sytuacjach, nie można stworzyć wartościowego rozwiązania, które w połączeniu z tą technologią, dostaraczyłoby realnej wartości. Przykładowo w przypadku blockchin ethereum mamy do czynienia z typem publicznym, wiąże się z tym że wszystkie dane, które są umieszczane w rozproszonym łańcuchu bloków, są publicznie dostępne i transparentne a można je odczytać z tzw. eksploratora bloków. W przypadku niektórych rozwiązań, nie można sobie pozwolić na publiczne udostępnienie danych, chociażby na przykład ze względu na obowiązujące RODO lub inne określone przyczyny prawno-regulacyjne (i nie tylko). Spostrzegawczy czytelnik, już na podstawie wymienionych wcześniej właściowości zacznie dostrzegać naturalną przestrzeń dla technologii blockchain w odniesieniu do specyfiki produktu Hinto. 

Jakie zastosowanie ma rozwiązanie w oparciu o blockchain w przypadku hinto?

Wspomniane wcześniej właściwości technologii blockchain oraz problematyka w przypadku produktu hinto, dość zgrabnie się pokrywały. Rozwiązanie które zaprojektowaliśmy wygląda następująco : W momencie, w którym na platformie pojawia się typ na określone wydarzenie sportowe, jednocześnie (równolegle) generowany jest unikalny "hash", który reprezentuje konkretną wartość wynikającą z przedmiotu predykcji, która została wygenerowana. Wspomniana wartość jest możliwa do odczytania, przez każdego użytkownika, więc matematycznie bardzo łatwo można sprawdzić poprawność hashu, który został wygenerowany i umieszczony w publicznym łańcuchu bloków ethereum. Trwałość oraz brak możliwości edycji wprowadzonych wcześniej danych a dodatkowo pełna transparentność, idealnie wpisują się w potrzeby naszego problemu, który dzięki zastosowanemu mechanizmowy został rozwiązany. Oznacza to, że w przypadku zmiany wyniku z poziomu panelu administratora, użytkownik może pomimo tego, zweryfikować poprawność predykcji, poprzez sprawdzenie transakcji z konkretnym hash'em, w eksploratorze bloków, reprezentującym wcześniej wygenerowany przedmiot predykcji. Jeżeli jest on różny od tego co jest wpisane w historii typów, użytkownik może z łatwością zweryfikować taką nieprawidłowość. Nasze rozwiązanie pozwoliło wyeliminować konieczność zaufania dla administratora w zakresie prowadzonej historii wyników i pozwoliło je w sposób kompletny przełożyć na stronę technologii. 

Podsumowanie 

Mamy nadzieje, że czytelnik po zapoznaniu się z powyższą treścią, mógł przyswoić dawkę solidnej wiedzy w odniesieniu do podstawowych aspektów technologii, jaką jest blockchain. Świat technologii jest z pewnością pełen wyzwań i odkryć, których można jeszcze dokonać. Na przykładzie hinto, przedstawiamy, że dzieje się to również na naszym lokalnym "polskim podwórku", które ma pomimo swojej wielkości, ogromny potencjał w odniesieniu do kapitału intelektualnego i młodych talentów, które wsparte doświadczeniem starszych kolegów, mogą wspólnie tworzyć rewolucyjne rozwiązania ... W produkcie Hinto, jako jedni z pierwszych na świecie (o ile nie jedyni, bowiem nie znaleźliśmy obecnie odpowiednika dla naszych usług, który wykorzystywałby w ten sposób technologię blockchain) wdrożyliśmy w pełni funkcjonujący system w oparciu o publiczny blockchain ethereum, który pozwala na potwierdzanie prognoz, poprzez trwale zapiswane hash'e, w momencie generowania określonych predykcji. System pozwala niejako w sposób nieograniczony, co do czasu przyszłego, na weryfikację prognoz, dla których hash został wygenerowany, a tym samym uniemożliwia ich zmianę oraz zachowuje w pełni pierwotną treść danej prognozy, którą można zweryfikować poprzez wykorzystaną technologię.