PL RU
Contact

Dbamy o Seniorów w czasie pandemii - Siewca w programie wolontariackim CAM “Nowolipie”

U progu wakacji członkowie zespołu Space Digital Group dołączyli do akcji wolontariackiej Dbam o seniora, prowadzonej w Warszawie przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” w trakcie pandemii COVID-19. Jej celem jest dostarczanie obiadów seniorom, korzystającym na co dzień z funkcjonującej tam stołówki.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” to samorządowy podmiot z siedzibą przy ul. Nowolipie 25B, który działa na rzecz inicjowania i wzmacniania dialogu między różnymi pokoleniami warszawiaków. Na miejscu prowadzone są rozmaite zajęcia dla osób starszych, które mogą również skorzystać z wielu usług - funkcjonuje stołówka oferująca obiady, klubo-kawiarnia, sala gimnastyczna, fryzjer, pralnia, pracownia plastyczna, informatyczna, sale porad i konsultacji.

 

W czasie pandemii COVID-19 wielu seniorów nie może dotrzeć na miejsce, zaś stołówka ośrodka ma ograniczoną liczbę miejsc. Najbardziej narażone na rozwinięcie się ciężkiej postaci koronawirusa są właśnie osoby starsze, z obniżoną odpornością i chorobami towarzyszącymi. Ponieważ ciepły posiłek w CAM “Nowolipie” dla wielu z nich był jedynym w ciągu dnia, zespół Centrum zainicjował program wolontariacki Dbam o seniora. Ochotnicy odbierają z ośrodka ustaloną liczbę obiadów i dostarczają je seniorom, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, czyli z użyciem maseczki i rękawiczek, przemieszczaniem się bez korzystania ze środków publicznego transportu oraz unikaniem kontaktu lub zachowywaniem minimum 2 metrów odległości przy przekazywaniu obiadu.

- I w tym momencie zaczyna się nasze zadanie - relacjonuje Maciej Sawczuk ze Space Digital Group - Pod koniec czerwca zgłosiliśmy się na ochotników i przyjęto nas serdecznie. Pani Dominika, odpowiedzialna za projekt ze strony CAM “Nowolipie”, oprowadziła nas po obiekcie i omówiła funkcjonowanie placówki. Następnie ustaliliśmy szczegóły współpracy… i w ten sposób w każdą środę w południe dwuosobowa delegacja firmy stawia się pod adresem Nowolipie 25B, odbiera 5-6 posiłków i dostarcza je potrzebującym seniorom!

- Co istotne, wstępnie zakładaliśmy, że będziemy działać poza godzinami pracy, jednak zgodnie z zasadami akcji posiłki należy odbierać z CAM „Nowolipie” w godz. 12.00-12.30 - wskazuje Maciej Sawczuk, działający też dla Fundacji “Misericors” - Aby dostosować naszą pomoc do reguł programu, prezes SDG zgodził się na przeznaczanie przez każdego z nas 2 godzin z czasu pracy tygodniowo, w ramach firmowego Programu “Siewca”.

W roku 2019 członkowie zespołu w ramach Programu “Siewca” pomagali np. w pracach porządkowych w jednym z warszawskich domów dziecka, przygotowywali też paczki jego podopiecznym. Wiosną 2020 r. pracowali zaś jako wolontariusze dla “Szafy Przyjaciół” prowadzonej przez Wspólnotę Sant'Egidio przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Informacja własna - SDG/Fundacja “Misericors”

Zobacz więcej o Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”: cam.waw.pl

CAM “Nowolipie” na Facebooku: https://www.facebook.com/camnowolipie/

P.S. Warto wspomnieć, że koncepcja Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” powstała na bazie rozpoznanych potrzeb seniorów połączonych z doświadczeniem osób pracujących na rzecz osób starszych oraz nowym spojrzeniem designerów projektujących usługi społeczne ułatwiające życie ludziom i jest częścią międzynarodowego projektu o nazwie Design-led Innovations for Active Ageing (DAA).